domingo, 14 de marzo de 2010

TREBALLEM SENTIMENTS, EMOCIONS ,NORMES I VALORS A L'AULA

Dins l'aula per  treballar  els sentiments , les emocions i les normes de convivència hem creat un racó  en el qual  de  manera visual amb imatges reals i dibuixos, ajudem als nostres infants a gestionar i  fer aflorar els diferents sentiments i emocions que van sentint  durant el dia. En aquest racó, els nostres alumnes poden verbalitzar els seus diferents estats d'anims, ajudar-los a entendre com es senten ells i els seus companys  i el per què. Potencia aquelles conductes positives i elimina aquelles que  no ho són.  Hem constatat que aquest racó afavoreix l'autoestima i ajuda als infants a realitzar d'una manera autònoma adquissició de les normes de convivència . 
Aquest és el Mirall de l'Amistat : Als alumnes a través del diàleg  expressen i decideixen de forma democràtica  si la conducta dels seus companys és adequada o no. En cas afirmatiu es col·loca un gomet en el marc de la foto i se la posa dins  el mirall, en cas  contrari  no se li posa cap gomet i es col·loca la foto en el marc del mirall. La intervenció de la mestra és escassa, només de forma puntual per tal suavitzar i donar oportunitats a aquells alumnes que per la seva conducta quasi mai  són se'ls posa dins el mirall, aleshores podem oferir al grup l'opció de posar-los un gomet petit i així els animem per tal que millorin els seu comportament.  El mirall és una manera  molt justa de treballar les normes, els valors i potenciar les bones conductes ja que els propis companys/es són els que  jutgen i decideixen . Després de dos trimestres la valoració que hem fem és molt positiva, el clima de l'aula a millorat considerablement.
Felicito a.... : els companys/es  per votació individual voten al millor alumne de la setmana, tots el feliciten i li  donen la màl i fan dos petons. Durant la setmana  tindrà una sèrie de privilegis com  per exemple  :  donar la mà al màquista, anar a jugar al racó que vulgui, ajudar a la mestra,(...).

LES NORMES DE L'AULA : que anem treballant poc a poc les pengem en el plafó , i les anem recordant dia a dia amb  el joc " Que  volem a l'escola", aquest joc consisteix en fer un llistat de coses
 que ens agradem que es faci a l'escola i coses que no. Els alumnes ho diuen i també  ho podem  escriuen a la pissarra.


No hay comentarios:

Publicar un comentario